BREAKING NEWS
cdd65ef0fe8f9e733cf9c7d853b6a9b6.jpg

വോട്ടിംഗിനിടെ ഇറ്റാലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബുര്‍ലുസ്കോനിക്ക് മുൻപിൽ അര്‍ദ്ധനഗ്നയായി പ്രധിഷേധിച്ച് യുവതി !

റോം: വോട്ടിംഗിനിടെ അര്‍ധനഗ്നയായി നേതാവിന് മുന്നില്‍ എത്തി …

Top