BREAKING NEWS
45d8f501a3ce95e0b59abb2ee1db8972.jpg

‘പ്രമുഖനല്ലെന്ന കാരണത്താല്‍ ആരെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് ‘ നിരാഹാരസമരം തുടരുന്ന ശ്രീജിത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച്‌ ; സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് !

നീതിക്കായി നിരാഹാരസമരം തുടരുന്ന ശ്രീജിത്തിനെ …

Top