ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്‌
download-166.jpg

39,000 കോടി ദിര്‍ഹമിന്റെ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യാപാരം ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ നടന്നെന്നു ദുബൈ ലാന്‍ഡ് ഡിപാര്‍ട്മെന്റ് !!!

ദുബൈ: ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനിടെ 95,000 വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ 39,000 കോടി …

Top