ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്‌
liberty-basheer.jpg

ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കും ഗീതുമോഹന്‍ ദാസിനും സംയുക്തയ്ക്കും എതിരെ സിനിമ രംഗത്ത് ഒരു പ്രബല ലോബി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്

തിരുവനന്തപുരം: ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കും ഗീതുമോഹന്‍ …

Top